Proktolog w Gliwicach

Proktolog w Gliwicach przyjmuje w Centrum Medycznym GlivClinic.

Schorzenia proktologiczne są uciążliwe dla pacjenta i wywołują szereg bardzo nieprzyjemnych dolegliwości. Najważniejszym celem konsultacji proktologicznej jest określenie na podstawie wywiadu i badania fizykalnego, czy schorzenie wymaga interwencji proktologa. Po przeprowadzonym wywiadzie i wstępnej diagnostyce chirurg-proktolog dobiera optymalny plan leczenia. Najczęstszymi problemami z jakimi pacjenci trafiają do proktologa są choroba hemoroidalna, szczelina odbytu, ropnie i przetoki okołoodbytnicze, stany zapalne, świąd, kłykciny kończyste. Każdorazowo chirurg-proktolog informuje pacjenta o potencjalnych działaniach niepożądanych i możliwych skutkach ubocznych zaproponowanego leczenie. Istotne jest aby pacjent zgłosił się do proktologa w możliwie jak najkrótszym czasie od wystąpienia objawów. Pozwala to na wcześniejsze wdrożenie leczenia i uwolnienie od dolegliwości.

Proktolog w Gliwicach, rozpocznie wizytę od przeprowadzania wywiadu medycznego, zapyta co skłoniło Cię do wizyty. Oznacza to prośbę o przedstawienie w możliwie uporządkowany sposób niepokojących objawów. Dobrze jest podać od jak dawna utrzymują się objawy, czy ich nasilenie zmienia się w czasie oraz czy wykonano już jakąkolwiek diagnostykę i stosowano leczenie. Jeśli wykonano jakiekolwiek badania diagnostyczne, ich wyniki należy zabrać ze sobą. Uzyskane informacje umożliwią proktologowi podjęcie decyzji co do dalszego postępowania, koniecznych badań diagnostycznych, wyboru optymalnej metody leczenia.